Čo som pre Vysoké Tatry urobil

Ján Mokoš je najdlhšie pôsobiacim primátorom Vysokých Tatier. Za 16 rokov, počas ktorých
stojí na čele mesta, urobil pre mesto veľmi

VÝBER TOHO, O ČO SA POSTARAL JÁN MOKOŠ V MESTE

– Na čele mesta som stál v jeho najkritickejšom období, počas veternej kalamity v roku
2004 a počas najničivejšieho požiaru v dejinách Vysokých Tatier v roku 2005
– Postaral sa o postupnú revitalizáciu lesov a zelene v meste
– Postaral sa o rekonštrukciu všetkých tatranských víl – Iskra, Ilona, Flóra, Alica, ktoré
sú zaradené medzi kultúrne pamiatky mesta. Na ich obnovu získal financie od štátu,
z Európskeho hospodárskeho programu či z nórskych fondov
– Zrekonštruoval všetky historické pamiatky vo vlastníctve mesta. Poslednou
pamiatkou, ktorá zostala nezrekonštruovaná, je Mestský park Tatranská Lomnica,
ktorého obnova je už naplánovaná
– Obnovil kalváriu na Peknú vyhliadku, ktorá bola zničená víchricou
– Prinavrátil prvú dámu Tatier – našiel súkromného investora pre rekonštrukciu
slávneho Hotela Lomnica
– Majetok mesta zhodnotil o tisíc percent, zo 4 miliónov na 29 miliónov eur
– Postaral sa o to, aby mesto získalo naspäť do svojho vlastníctva svoje pozemky
– Zrekonštruoval Dom služieb, ktorý má poslúžiť ako prínos ďalších služieb do mesta

-Dal postaviť 165 nájomných bytov prevažne pre mladé rodiny s deťmi

 

VÝBER TOHO NAJLEPŠIEHO, ČO UROBIL JÁN MOKOŠ V JEDNOTLIVÝCH

MESTSKÝCH ČASTIACH

TOP Z TATRANSKEJ KOTLINY
– Dal opraviť miestne cesty za 19-tisíc eur
– Postaral sa o zateplenie objektu hasičskej stanice za 46-tisíc eur
– Do úpravy rozpočtu navrhol 180-tisíc eur na rekonštrukciu a rozšírenie chodníka,
ktorý má slúžiť aj ako  cyklochodník
– V lokalite Čárda naplánoval vybudovať osvetlený priechod pre chodcov za zhruba
192-tisíc eur
– Zaistil opravu nástupištia na zastávkach autobusu kvôli bezpečnosti detí na cestách

TOP Z TATRANSKEJ LOMNICE
– Od roku 2003 tu mesto zaistilo investície za takmer 6-miliónov eur
– J. Mokoš zaistil výstavbu 5 bytových domov – išlo spolu o 95 bytových jednotiek
– Postaral sa o vybudovanie tréningovej plochy s umelým povrchom, čoskoro pribudne
parkovisko
– Na opravy ciest mesto vynaložilo približne 100-tisíc eur

– Pribudlo osvetlenie priechodu pre chodcov pri Bellvedere a chystá sa ďalšie – od
stanice TEŽ-ku objektu Slalom
– Zabezpečila sa kuchyňa na základnej škole, pribudlo aj nové detské ihrisko

TOP Z NOVÉHO SMOKOVCA
– J. Mokoš sa postaral o rekonštrukciu Vily Iskra, ktorá je sídlom miestnej materskej
školy
– V roku 2019 mesto plánuje aj obnovu spevnených plôch okolo Vily Iskra, asfalt sa
vymení za dlažbu a obnoví sa interiér suterénu škôlky
– Obnovili sa miestne komunikácie za 135-tisíc eur
– Pre mladé rodiny pribudol nový bytový dom

TOP Z DOLNÉHO SMOKOVCA
– Pribudlo 40 metrov asfaltového chodníka vedúceho k stanici TEŽ
– Mesto navrhlo úpravu rozpočtu kvôli oprave miestnych komunikácii k Bottovým
domom a k bytovému domu Hviezdoslav za 48-tisíc eur
– Vznikla nová lokalita na bývanie za viac ako 300–tisíc eur
– J. Mokoš sa postaral o plochu, kde mohli vyrásť rodinné domy a 2 bytovky v Dolnom
Smokovci a 2 bytovky v Hornom Smokovci

TOP Z POLIANOK
– Za ostatné dva roky mesto investovalo do Polianok až 64-tisíc eur
– Opravila sa miestna komunikácia vedúca k bytovým domom
– Vznikli nástupné ostrovčeky, verejné osvetlenie a bezbariérový prístup s vodiacimi
pásmi pre nevidiacich
– V Tatranskej Polianke sa má rekonštruovať povrch prístupovej cesty k bytovému
domu Marína a stanici TEŽ za 21-tisíc eur

TOP Z VYŠNÝCH HÁGOV
– Obnovili sa miestne komunikácie v lokalite Dolné Hágy za 31-tisíc eur
– Pri základnej škole sa vybudovalo parkovisko pre bezpečnosť detí za 5-tisíc eur
– Mesto obnovilo povrch chodníka od autobusovej zastávky cez lesík k bytovkám
– Vybudoval sa osvetlení priechod pre chodcov pre peších, ktorí križujú Cestu slobody